UTPower Надеждната защита

Продукти


Защити Двупортова защита UTProtect Twin Защити от токови удари и гръмотевични разряди на портовете на суича и локалните захранвания. Варианти от 2 до 8 порта. Изключително компактно SMD решение за магистрални суичове. UTProtect Twin Двупортова защита за входящата и изходящата линия на магистрален суич UTProtect Quad
UTProtect Hex
UTProtect Oct
Четири-, шест- и осем-портова защита за възлови магистрални суичове
Локални захранвания Локално захранване UTPower LR Локални захранвания за суич 5V до 12V. Варианти за ниска, средна и висока мощност. Единствените на пазара локални захранвания с реална защита от токови удари по захранване — галванично разделени от линията! UTPower Mini Ултра-компактно локално захранване в SMD изпълнение с размери 62×25mm. Изходна мощност не по-малка от 3W (max. 4W), достатъчна за 100% натоварен 5-портов суич или средно натоварен 8-портов. UTPower Lite Локално захранване с изходна мощност до 5W (min. 4.5W), достатъчна за 100% натоварен 8-портов суич. UTPower Long Range Локално захранване с висока изходна мощност — до 6W, достатъчна за 16-портов суич. UTPower Universal Локално захранване с малки габарити и допълнителна защита от статични пренапрежения, способно да захрани всички 8-портови суичове. Централни захранвания Централно захранване UTPower Source Централни захранвания до 250W, способни да захранят повече от 30 суича. Микропроцесорно управление и защита на линията за надеждно и стабилно захранване. UTPower Source Централни захранвания с максимална мощност 250W, достатъчна за 3 трасета по 12-15 суича. Работят с локалните захранвания UTPower Mini, Lite и Long Range и защитите UTProtect Twin, Quad, Hex и Oct.