UTPower Надеждната защита

ЦениЗащити
 
UTProtect Twin (2 порта) 20 лв.
(10.00 лв / порт)
UTProtect Quad (4 порта) 38 лв.
(9.50 лв / порт)
UTProtect Hex (6 порта) 56 лв.
(9.33 лв / порт)
UTProtect Oct (8 порта) 74 лв.
(9.25 лв / порт)
 
Локални захранвания
 
UTPower Universal 18 лв.
UTPower Mini 18 лв.
UTPower Lite 20 лв.
UTPower Long Range 22 лв.
 
Централни захранвания
 
UTPower Source 65W 130 лв.
(13 ÷ 21.70) лв / суич
UTPower Source 100W 140 лв.
(8.5 ÷ 14) лв / суич
UTPower Source 130W 160 лв.
(6.70 ÷ 10) лв / суич
UTPower Source 180W 180 лв.
(5 ÷ 7.5) лв / суич
 
Сериен кабел за дистанционно управление от PC 5 лв.