UTPower Надеждната защита

Концепция


Сигурно Ви се е случвало да търсите 220V по покривите, стълбовете или в таванското помещение; да търсите клиент, при който да включите адаптер; да рестартирате забили суичове в асансьорното. Или вече сте намерили решение на проблема със захранването с преобразуватели на напрежението, но при всяко "мигване" на тока суичовете забиват или направо горят?

А какво става при първите пролетни бури? Докато в единия край на мрежата Ви още святка, в другия тече усилено подменяне на гръмнали суичове по покриви или стълбове — занимание не само неприятно, но и много опасно.

За да намерим решение на тези проблеми, направихме анализ на дефектите в суичовете и причините за тях. След преглеждане на кашони изгорели суичове, установихме следните факти:

  • При 10% от суичовете пробиват входните вериги на портовете следствие статични разряди по кабелите — дори без да има светкавици
  • При 45% портовете изгарят от мощен енергиен импулс при попадение на светкавица наблизо
  • При 25% пробива захранването и почти винаги изгаря интегралната му схема
  • При 20% изгаря и захранването, и портове.

Както се вижда, в почти половината случаи пробивът е в захранването, а един от два такива пробива достигат и до портовете. В такива случаи масовите портови защити просто няма как да помогнат. Ясно е, че макар ползването на адаптери или подменянето им с прости преобразуватели на напрежение да осигурява захранване, то не решава проблема с изгарянето и забиването

Портовите защити — и то не всички! — решават само половината от този проблем. Още по-лошо, при много от тези защити с цел намаляване себестойността се ползват бавни и само пасивни елементи. Така те не само реагират по-неадекватно на мигновените токови удари от светкавици, но и влошават качеството на линията и внасят загуба на пакети при голямо натоварване.

Затова при разработката на UTPower сме предложили комплексно решение за всички тези проблеми. Защитите UTProtect са единствените активни пазара и се изграждат изключително от бързи елементи. Така те реагират мигновено на токовия удар, а загуба на пакети няма дори и при 100 MBit натоварване с пакети от по 64kB1. Захранванията UTPower са също уникални на пазара, защото са единствените, които галванично разделят суича от мрежата. Така ние свеждаме тези 45% дефекти по захранване до под 1%!

Нашата цел е да Ви предоставим широк кръг от възможности съществено да подобрите качеството на инфраструктурата на Вашата мрежа. Така Вие ще осигурите по-добра услуга на своите клиенти и ще заемете по-добри позиции на агресивния пазар за Интернет услуги.

1ICMP pattern 00000000ffffffff00ff00ffa5a5a5a5 packet payload 65000 bytes