UTPower Надеждната защита

Централно захранване UTPower Source


Светодиодна индикация


Използван е светещ мрежов ключ и три светодиода. Техните функции са следните:

Мрежовият ключ свети в положение "I", т.е. при налично мрежово напрежение. Ако не свети, проверете щепсела, разклонителя и контакта (с фазомер), бушона или автопрекъсвача на таблото, както и дали има ток.

Зеленият светодиод свети, когато има постоянно напрежение след трансформатора и изправителя. Ако не свети при налично мрежово напрежение, вероятно има изгорял сменяем предпазител на платката на мрежовия филтър (до мрежовия ключ) или на платката на изправителя. В такъв случай той трябва да се замени.

Замяната на сменяем предпазител, както и въобще отварянето на кутията на UTPower Source, да става само при изваден от контакта мрежов шнур!

Жълтият светодиод показва, че има напрежение към UTP линията. Ако зеленият светодиод свети, а жълтият — не, може да е сработила микропроцесорната защита (червеният диод свети или мига), или блокът да е изключен през дистанционното управление.

Червеният диод свети непрекъснато 10s след началното подаване на 220V, след което при проблем свети в следните аварийни режими:

  • кратко еднократно светванепретоварване (20÷50)%:
  • двукратно светванепретоварване (50÷80)%:
  • трикратно светванепретоварване >80% или късо съединение:
  • миганесистемата е изключила поради трикратно претоварване >80% или късо съединение: