UTPower Надеждната защита

Централни захранвания


UTPower Source


UTPower Source
Централно захранване
UTPower Source

Централното захранване UTPower Source е предвидено за съвместна работа с локалните захранвания UTPower LR / Lite / Mini и защитите UTProtect Twin / Quad / Hex / Oct. То осигурява на изхода си напрежение (85÷98)V и максимален изходен ток според мощността си.

UTPower Source е снабдено с възможност за дистанционно управление чрез захранващите чифтове на линията. Това Ви позволява при необходимост да изключите цялата мрежа или отделен неин клон. Дистанционното управление може да бъде контролирано както от друг UTPower Source, така и от PC през серийния (COM) порт.

UTPower Source се състои от:

 • кутия (или шаси по заявка)
 • захранващ шнур 3×0.75mm²
 • мрежов филтър
 • защита от пренапрежения в захранването 220V
 • мрежов трансформатор
 • токоизправител
 • многостепенна електронна защита с микропроцесорно управление
 • защита на UTP линията от пренапрежение
 • блок дистанционно управление, галванично (оптично) разделен от линията
 • вентилатор (при моделите с по-висока мощност)
 • защитно зануляване и заземяване (отделно)