UTPower Надеждната защита

Инструкции за монтаж, свързване и безопастност


Защити UTProtect Twin / Quad / Hex / Oct


Защитата се монтира в кутията, в която е разположен суича посредством винтове М3×16 и дистанционни втулки от текстолит, тефлон, PVC или друг изолационнен материал (в никакъв случай метални!)

От портовете на суича, които искате да защитите, изключете UTP линията и я включете в свободен женски RJ45 порт на защитата, след което свържете съответния 25cm UTP кабел на защитата в освободения порт на суича.

При монтажа на защита или захранване трябва да се внимава до елементите на платката да не се допират метални части или неизолирани проводници. В никакъв случай да не се работи под напрежение!!!


Локални захранвания UTPower LR / Lite / Mini


Локалното захранване UTPower LR / Lite / Mini се монтира в кутията, където е разположен суича с помощта на 2 винта М3×16 и дистанционни втулки от текстолит, тефлон, PVC или друг изолационнен материал (в никакъв случай метални!) Ако кутията е с по-големи размери, необходимо е платката на локалното захранване да се разположи близо до суича, с което се осигурява нормалното сработване на термозащитата.

Ако сте предвидили използване на защита UTProtect Twin / Quad / Hex / Oct, свързването на входните проводници на локалното захранване UTPower LR / Lite / Mini става в предвидената за целта клема. Червеният проводник винаги е плюс, а минус е черен или друг цвят. Плюс винаги е обозначен с квадратно островче от долната страна на платката. При многопортовите защити UTProtect Quad / Hex / Oct плюс освен това е и обозначен на самата платка със знак "⊕", a минус и земя съответно с "Θ" и "⊥".

Ако не използвате защита, входните проводници се свързват към изведени от UTP кабела захранващи проводници 4+5 за плюс и 7+8 за минус. При кримпване по стандарт IEEE 802.11 това са съответно син +бял/син(плюс) и кафяв +бял/кафяв(минус)


Централно захранване UTPower Source


Централното захранване UTPower Sourceсе свързва към мрежата 220V ACзадължително чрез щепсъл тип "шуко" — със защитно зануляване. Също такъв трябва да бъде и контактът (евентуално разклонителят).

Свързването към контакт без защитно зануляване е недопустимо спрямо изискванията за избягване пораженията от електрически ток!!!


Заземяване


Качественото заземяване е основен елемент от защитата и без него тя не може да се осъществи. Без качествено заземяване всеки електроуред е потенциално опасен!!!

Заземителният проводник е жълт или жълто-зелен. За целите на заземяването най-добре е да се използват металните тръби на водопроводната или отоплителната инсталация в сградите, оголена арматура, корпуса на ел. табло или заземителна шина в асансьорното помещение.

Никога не заземявайте в гръмозащитната мрежа на сградите! Това включва гръмоотводите, външните заземителни шини и фарадеевия кафез (мрежа от арматурно желязо) на покрива.При директно попадение на светкавица върху гръмоотвода такова погрешно заземяване може да има фатален характер!!!

На открито може да се използва заземителна шина на стълб или ел. табло. При отсъствие на подходяща заземяване може да се направи такова, като тръба 3/4" или 1" с дължина (1.2 ÷ 1.5)m се среже под 45° и се забие в земята на поне 1m дълбочина.

Във всички случаи свързването на заземяването трябва са се извършва върху метална повърхност, почистена от боя и корозия до равномерен метален блясък без петна.

Заземяването се извършва с помощта на метална скоба, винт и кабелно ухо. Ако е необходимо, заземителният проводник може да се удължи с парче изолиран едножилен или многожилен проводник със сечение (0.5 ÷ 1.5) mm²